Актуелно

Активности и регулатива

Пријавите дете за упис у први разред

Овде можете пријавити дете за упис у први разред, ако сте одабрали да дете упишете у ову школу. Ову форму можете користити ако дете нисте уписали преко Е-управе

Пријављивање

Образовни календар

ПРАВИЛНИК о календару образовно-Вваспитног рада основне школе за школску 2021/2022. годину. .

Читај даље

Бесплатни уџбеници за први и други разред

Фондације за младе таленте града Београда Расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу штампаних уџбеника за први и други разред за школску 2021/2022. годину

Читај даље

О НАМА

Особље школе

Стручни органи школе

Управљање школом

Школски одбор

Школски одбор

Орган управљања школом

Према члану 54. Закона о основама система образовања и васпитања орган управљања у школи је Школски одбор који броји девет чланова, укључујући и председника.

Наставничко веће

Наставничко веће

Наставничко веће је стручни орган Школе.

Надлежности Наставничког већа утврђене су Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Школе.

Одељенска већа

Одељенска већа

Стручни орган школе

Одељенско веће организује и спроводи образовно - васпитни рад у сваком одељењу школе. Веће чине наставници који изводе наставу у том одељењу и стручни сарадници чији је рад везан за рад одељења.

Савет родитеља

Савет родитеља

Представничко тело родитеља

Школа има Савет родитеља. У Савет родитеља Школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

Догађаји

Из живота и рада наше школе

Последњи чланци

Најновије објаве на сајту

https://childthemewp.com