Календар завршног испита

КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ И ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Опис активности дан датум и време
Пробни завршни испит – математика и пробни завршни испит по програму ФООО петак 09.04.2021. године, 13-15ч
Пробни завршни испит – српски/матерњи језик и комбиновани тест субота 10.04.2021. године, 9-11ч српски/матерњи језик; 11.30-13.30ч комбиновани тест
Анализа пробног завршног испита понедељак-петак 12-16.04.2021. године
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства Понедељак-четвртак од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита четвртак-петак 15-16.04.2021. године, 09 -16ч
Пријемни испити у музичким школама Петак, субота, недеља 07, 08. и 09.05.2021. године, од 10ч
Пријемни испити за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику субота и недеља 08.05.2021. године, писмени тест 10-12ч; 09.05.2021. године, усмени испит 10-12ч
Пријемни испити у балетским школама Недеља, понедељак, уторак 09, 10. и 11.05.2021. године, од 10ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за  математику субота 08.05.2021. године, 10-12 ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику (математика) и  пријемни испит за ученике са посебним способностима физику (математика/физика) недеља 09.05.2021. године, 10-12ч математика; 14-16ч физика
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за биологију и хемију (биологија/хемија) субота 15.05.2021. године, 10-12ч биологија; 14-16ч хемија
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за географију и историју недеља 16.05.2021. године, 10-12ч географија; 14-16ч историја
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за филолошке науке субота, недеља 15.05. 2021. године српски/матерњи језик, 10-12ч; 16.05.2021. године – страни језик, 10-12ч
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области петак, субота, недеља 14, 15. и 16.05. 2021. године, у два термина: од 9-12ч  и 14-17ч
Пријемни испит за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности недеља 16.05.2021. године, 10-12ч
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији субота и понедељак 15. и 17.05.2021. године, 8-16ч
Прелиминарни резултати пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)   10-18.05.2021. године
Подношење и решавање приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита (детаљна обавештења у средњим школама које спроводе пријемни испит)   10-18.05.2021. године
Коначни резултати пријемних испита среда 19.05.2021. године, до 08ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика среда 23.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике и тест за полазнике по програму ФООО четвртак 24.06.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тест петак 25.06.2021. године,  9-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља 23-27.06.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе недеља 27.06.2021. године, до 10ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) недеља 27.06.2021. године, 10-16ч
Достављање одговора првостепене комисије на приговоре ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) недеља и понедељак 27.06.2021. године, после 16ч и 28.06.2021. године, после 15ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (електронским путем) – за другостепену комисију понедељак и уторак од 28.06.2021. године у 15ч до 29.06.2021. године у 16ч
Пријем приговора ученика на прелиминарне резултате завршног испита (непосредно у основној школи) – за другостепену комисију уторак 29.06.2021. године, 08-16ч
Достављање одговора другостепене комисије на приговоре ученика на прелимининарне резултате завршног испита (електронским путем и непосредно у основној школи) уторак 29.06.2021. године, после 18ч
Провера склоности за упис ученика у 7. разред за програм основног образовања ученика обдарених за математику субота 26.06.2021. године, 10-11.30ч
Провера језичких компетенција за двојезичну наставу основног образовања субота 26.06.2021. године,13ч
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама субота 26.06.2021. године, 10-11.30ч српски језик; 12-13.30ч енглески језик
Пријемни испит за IBO одељења у гимназијама недеља 27.06.2021. године, 10-11.30ч математика
Објављивање коначних резултата завршног испита петак 02.07.2021. године, до 08ч
Упис у музичке и балетске школе петак 02.07.2021. године, 08-16ч
Попуњавање листе жеља електронским путем   од 26.06.2021. године у 08ч до 03.07.2021. године у 24ч
Попуњавање и предаја листе жеља у основној школи и унос у базу података (непосредно у основној школи) субота и недеља 03. и 04.07.2021. године, 08-15ч
Провера тачности листе жеља од стране ученика у основним школама (електронским путем и непосредно у школи) среда 07.07.2021. године, од 08ч
Пријем приговора ученика на изражене жеље и уношење исправки (непосредно у школи) среда 07.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање званичне листе жеља ученика, провера листе жеља на званичном сајту петак 09.07.2021. године, до 08ч
Објављивање званичних резултата расподеле по школама и образовним профилима у основним и средњим школама недеља 11.07.2021. године, до 08ч
Објављивање преосталих слободних места за упис у другом кругу недеља 11.07.2021. године
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе електронским путем (после првог и после другог уписног круга) Понедељак – недеља од 12.07.2021. године у 8ч до 18.07.2021. године у 24ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за први уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе понедељак и уторак 12. и 13.07.2021. године, 8-15ч
Попуњавање и предаја листе жеља за други уписни круг (електронским путем/непосредно у школи) понедељак 12.07.2021. године, 08-15ч
Објављивање коначног распореда ученика по школама у другом уписном кругу среда 14.07.2021. године, до 24ч
Објављивање преосталих слободних места после другог уписног круга среда 14.07.2021. године, до 08ч
Подношење пријаве за упис ученика у средње школе за други уписни круг непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске школе петак 16.07.2021. године, 08-15ч
Завршни испит – тест из српског/матерњег језика среда 18.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – тест из математике четвртак 19.08.2021. године, 09-11ч
Завршни испит – комбиновани тест петак 20.08.2021. године, 09-11ч
Супервизија спровођења завршног испита среда-недеља 18-22.08.2021. године
Прелиминарни резултати завршног испита на нивоу школе понедељак 23.08.2021. године, до 08ч
Пријем и решавање приговора ученика на резултате завршног испита и предаја молби за упис (у окружним понедељак 23.08.2021. године, 12-16ч
Објављивање коначних резултата завршног  испита понедељак 23.08.2021. године, до 20ч
Преузимање одлука о упису после обављеног завршног испита (у окружним комисијама) уторак и среда 24. и 25.08.2021. године, 08-16ч
Унос одлука о упису четвртак и петак 26. и 27.08.2021. године
Упис ученика у средње школе – трећи уписни круг, непосредно у школи, осим за упис у музичке и балетске петак и субота 27. и 28.08.2021. године
Пријављивање и распоређивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година за упис у средњу школу уторак – петак 24-28.08.2021. године, 08-15ч